Gratis verzenden vanaf € 50,- (NL/BE)

De officiële iXXXi Jewelry store

Jouw smaak, jouw combinatie

PRIVACY STATEMENT & COOKIES

Dit is de privacyverklaring van iXXXi JEWELRY. In deze verklaring wordt onder ‘iXXXi JEWELRY’ verstaan iXXXi JEWELRY, merk van Watchit11 B.V. en alle daaraan gelieerde ondernemingen, gevestigd te (5107 RD) Dongen, aan De Schacht 15. In deze verklaring zetten wij, iXXXi JEWELRY, uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen, voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens gebruiken en aan wie persoonlijke gegevens door ons worden bekendgemaakt.

Wij respecteren privacy van al onze klanten en gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt als vertrouwelijk wordt behandeld. Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en gebruiken te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. De meest recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website. In geval van belangrijke wijzigingen in onze privacyverklaring, zullen we u actief informeren over deze wijzigingen.

1. Registratie persoonsgegevens
Wij verwerken alleen gegeven die u zelf aan ons via de website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website. Indien er geen activiteit meer is op de website, wordt uw account automatisch verwijderd. Wij verzoeken u vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke inloggegevens, onder meer door het gebruikte e-mailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren. Uw naam en contactgegevens worden op grond van de wettelijke bewaartermijn bewaard tot zeven jaar na de bestelling via de website. Na 7 jaar worden de gegevens verwijderd.

2. Sollicitanten
Indien wij persoonsgegevens van u ontvangen, omdat u bij onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op een andere wijze interesse toont om werkzaamheden voor ons te verrichten, verwerken wij uw persoonsgegevens om u van gevraagde informatie te voorzien en contact te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt. De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, bewaren wij maximaal vier weken na de sollicitatieprocedure. Hierna worden uw gegevens verwijderd. Indien wij deze gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor uw toestemming.

3. Rechten van betrokkene(n)
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iXXXi JEWELRY. Ook hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@watchit11.com. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

4. Vertrekking van gegevens aan derden
De u betreffende persoonsgegevens verstrekken wij zo nodig aan derden indien iXXXi JEWELRY gebruik maakt van diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners. Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens is gehouden tot naleving van de AVG.

5. Toezenden nieuwsbrief
Wij gebruiken persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt voor het toesturen van de nieuwsbrief, maar alleen als u zich voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt aangemeld. U kunt de gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken door contact met ons op te nemen of gebruik te maken van de afmeldingslink onderaan de nieuwsbrief.

6. Statistieken en cookies
Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verkocht.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website van op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website te beperken.

Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruiksgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De eerste keer dat u onze website bezoekt verschijnt er een pop-up met de vraag of u cookies accepteert voor een optimaal gebruik van onze website. U kunt hier direct het gebruik van cookies weigeren. Daarnaast kunt u de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies te allen tijde worden geweigerd.

7. Beveiliging
Wij streven ernaar uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan door adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

8. Contactgegevens
Als u een vraag of klacht heeft over deze privacyverklaring of omgang met persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens, met als onderwerk ‘Verzoek privacyverklaring’.

Watchit11 B.V.
De Schacht 15
5107 RD Dongen
Nederland
Telefoon: +31 (0)162 311557
E-mail: info@watchit11.com

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2021.